korepetycje czy szkoła językowa

korepetycje czy szkoła językowa

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, wielu rodziców wyrusza na poszukiwania ofert zajęć pozalekcyjnych dla swoich dzieci. Poza zajęciami wychodzącymi poza system oświaty, takimi jak jazda konna, karate czy zajęcia na pływalni, dużą, o ile nie największą, popularnością cieszą się zajęcia dodatkowe z różnych przedmiotów szkolnych. Największa część bogatej oferty dotyczy nauki języków obcych. I nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę rosnącą świadomość rodziców konieczności nabywania przez ich dzieci umiejętności komunikacji w języku innym niż ojczysty. Wybór właściwej formy nauki okazuje się być pierwszym wyzwaniem i najczęściej jest to wybór pomiędzy zajęciami grupowymi w szkole językowej a korepetycjami. Poniżej znajdą Państwo kilka powodów, dzięki którym powinien on okazać się znacznie łatwiejszy.

Usuwanie braków a rozwój językowy 

Z założenia, zatrudnienie korepetytora służy głównie pomocy w opanowaniu materiału realizowanego w szkole publicznej. Nierzadko zdarza się, że czas spędzony na korepetycjach z języka, to czas poświęcony wyłącznie na odrabianie pracy domowej (czasem przez samego korepetytora), chaotyczne przedstawianie reguł gramatycznych i często krótkotrwałe zrównanie się z poziomem pozostałej części klasy, czego wynikiem jest lepsza cząstkowa ocena w Librusie czy Vulcanie. Zajęcia grupowe w szkole językowej nie służą poprawie ocen – to uczniowie osiągają w ramach pozytywnego efektu ubocznego – a kompleksowemu rozwojowi językowemu we wszystkich możliwych aspektach nauki, ale przede wszystkim w tym najtrudniejszym – komunikacyjnym. Oczywiście programy nauczania, z których korzystają szkoły językowe nie odbiegają od podstaw programowych realizowanych w szkole publicznej, jednak znacznie je rozszerzają, dając uczniom możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce, a nie w zeszycie ćwiczeń. Pomagają w tym doświadczeni i wykwalifikowani lektorzy i metodycy, którzy dobierają zarówno właściwą grupę, jak i podręczniki realizowane na kursie, biorąc pod uwagę nie tylko wiek, ale i poziom zaawansowania językowego swoich uczniów.

Długofalowe skutki

O ile doraźne skorzystanie z usług korepetytora może okazać się konieczne, z uwagi chociażby na dłuższą nieobecność w szkole, o tyle cykliczne spotkania przez dłuższy czas mogą powodować, jak pisze G. Siadak w swoim artykule Private tuiton iprivate tutoring,czyli o korepetycjach w polskim systemie edukacji: „ograniczenie zaufania do siebie i własnych możliwości” czy „subiektywne przekonanie, iż samodzielnie zdobyta wiedza jest niewystarczająca do realizacji wymagań egzaminacyjnych.” Rozwój umiejętności językowych w szkole językowej nastawiony jest natomiast na wzmocnienie zaufania wobec siebie i własnych osiągnięć. Dzieje się to poprzez wzmożoną interakcję w grupie i wykorzystanie przez kursantów zdobytych umiejętności w sposób aktywny w trakcie zadań opartych chociażby na scenariuszach z życia wziętych. Lektor nie wykonuje pracy za swoich słuchaczy, lecz aktywizuje ich, motywuje i zachęca do działania oraz samodzielnej pracy.

Gra Fair

Z przeprowadzonych badań wynika, że znikomy procent osób udzielających korepetycje odprowadza podatek od wykonywanej przez siebie działalności. Innymi słowy z każdą odbytą lekcją korepetytorzy niewystawiający rachunków za swoje usługi zasilają szarą strefę, oszukując de facto samo państwo, jak i innych podatników. Szkoły językowe nie unikają płacenia podatków czy odprowadzania należnych składek, wpływając tym samym pozytywnie na rynek pracy i budżet państwa. Co więcej, zdrowa konkurencja, która wywiązuje się między szkołami językowymi nie dotyczy wojny cenowej, ale starań o zapewnienie coraz to lepiej świadczonych usług oraz o podniesienie poziomu nauczania, czy to poprzez wsparcie rozwoju swojej kadry lektorskiej, czy wdrażanie i stosowanie efektywniejszych sposobów nauczania.

Zalety pracy w grupie

Jednym z głównych argumentów, które przemawiają do rodziców za wybraniem nauki języka w formie korepetycji jest możliwość pracy w cztery oczy, podczas której ich dzieci mają zapewnioną pełną uwagę korepetytora. Nauka języka w szkole językowej w grupie bywa porównywana do tej, która odbywa się w szkołach publicznych. Lektorom zarzuca się poświęcanie niewystarczającej ilości czasu i uwagi poszczególnym kursantom. Poza tym, że wcale tak nie jest – o czym trzeba się przekonać na własnej skórze – to nauka języka w grupie w wieku szkolnym niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści, takich jak:

 • kształcenie umiejętność komunikowania się i współpracy,
 • uczenie przestrzegania przyjętych zasad,
 • wzięcie odpowiedzialność za swoje własne nauczanie,
 • zapewnienie większego poczucia bezpieczeństwa,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • umożliwianie wzajemnego uczenia się od siebie,
 • zwiększenie odpowiedzialności za siebie i innych,
 • pokonywanie nieśmiałości,
 • uczenie tolerancji i życzliwości,
 • zwiększenie zaangażowania i motywacji do pracy,
 • zachęcanie do otwartej dyskusji oraz do podejmowania nowych zadań,
 • przygotowywanie do publicznych wystąpień.

Oczywiście nie wszystkie z wymienionych punktów dotyczą wyłącznie rozwoju językowego, ale przecież nauka w grupie wpływa wydatnie na rozwój osobisty każdego słuchacza.

Sprawdźcie sami!

Dajcie sobie i nam szansę. Nie wspierajcie szarej strefy i pozwólcie nam zająć się profesjonalnym rozwojem językowym Waszych dzieci. Możecie zacząć od skontaktowania się z nami :) Wejdźcie na live.edu.pl i sprawdźcie, co oferuje nasza szkoła językowa w Łodzi.

Autor: Szkoła Językowa Live

kursy angielskiego dziecikursy języka angielskiegoporadnik