FAQ

Organizacja kursów

 1. Najczęściej obecnie przyjętą metodą w nauczaniu języka angielskiego jest tzw. podejście komunikacyjne, które stawia umiejętności komunikacyjne w centrum zainteresowania lektora i słuchacza, oraz kładzie nacisk na realne i praktyczne zastosowanie języka w codziennej interakcji. To jednak nie oznacza, że nie czerpiemy z elementów innych metod czy podejść. Wręcz przeciwnie! Pomagamy zrozumieć gramatykę poprzez dochodzenie do reguł, na lekcjach z dziećmi korzystamy z elementów TPR (Total Physical Response) włączając wykonywanie czynności w nauczanie języka obcego, sporadycznie zdarza się nam korzystać z polskiego na zajęciach jeśli sytuacja tego wymaga, i w końcu korzystamy z dobrodziejstw internetu i dostępu do źródeł w celu dostarczenia słuchaczom autentycznego języka i stworzenia ciekawych zajęć.

  W dużym skrócie można powiedzieć, że nauczanie w Live oparte jest na przeświadczeniu, że celem nadrzędnym, dla którego uczymy się innego języka jest komunikacja i to właśnie na nią jest kładziony nacisk.

 2. Metoda Callana wbrew pozorom wcale nie jest nowa! Została stworzona w latach 60 XX w. i, mimo pewnych zalet, nie przystaje do dzisiejszych czasów. Co jakiś czas pojawia się minimalnie zmodyfikowany klon tej metody, jednak podstawowe założenia pozostają podobne. w Live nie stosujemy chwytów marketingowych typu 'Angielski w miesiąc' bądź 'Niemiecki 4x szybciej!' bo wiemy, że w naukę języka obcego trzeba włożyć trochę wysiłku. Jednak jesteśmy przekonani, że w Live nauka będzie odbywać się w przyjemnej, bezstresowej atmosferze. Jeszcze nigdy nauka nie była tak przyjemna!

 3. Lektorzy Live to absolwenci studiów filologicznych z ukończonym kursem metodycznym oraz doświadczeniem w nauczaniu. W procesie rekrutacji, każdy lektor prowadzi obowiązkowo zajęcia próbne z grupą w obecności jednego z metodyków Live. Lektorzy Live są też wyspecjalizowani w nauczaniu danej grupy wiekowej: są więc lektorzy uczący wyłącznie dzieci lub prowadzący tylko grupy egzaminacyjne.

 4. Tak, Live oferuje zajęcia dla każdej grupy wiekowej. Kursy dla dorosłych są kursami ogólnymi, mającymi na celu przede wszystkim poszerzenie umiejętności komunikacyjnych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręcznik, jednak lektorzy przygotowują także wiele materiałów opartych o próbki autentycznego języka z gazet, ogłoszeń czy krótkich filmów. Dorośli mają do wyboru kursy w tygodniu w godzinach popołudniowych (1 spotkanie tygodniowo trwające 90 minut) lub porannych (2 spotkania po 90 minut tygodniowo) lub weekendowych (soboty od rana, 1 spotkanie, 180 minut). Aby dowiedzieć się więcej o kursach dla dorosłych, kliknij tutaj.

 5. Tak, uczymy angielskiego nawet dwulatków! Umysł dziecka w tym wieku jest już na to gotowy, a jednocześnie cechuje go ciągle właściwa dla tego wieku plastyczność i łatwość przyswajania. W Live prowadzimy zajęcia licencjonowaną i wysoce skuteczną metodą Teddy Eddie która charakteryzuje się różnym poziomem intensywności dostosowanej do wieku i możliwości naszych najmłodszych kursantów. Więcej informacji o kursach dla przedszkolaków znajdziesz tutaj. a tutaj możesz zobaczyć co mówią rodzice naszych uczniów o kursie Teddy Eddie

 6. Standardowo w grupach języka angielskiego jest średnio od 8 do 10 osób. Grupy z innych języków są mniejsze i liczą od 5 do 8 osób.

 7. Semestr rozpoczyna się zwykle w ostatnim tygodniu września lub na samym początku października. Każda grupa ma do zrealizowania pewną liczbę godzin, określoną w umowie. Po ich zrealizowaniu kończy się pierwszy semestr, a zaczyna drugi. Wszystkie dni wolne od zajęć szkolnych przewidziane w kalendarzu roku szkolnego Kuratorium Oświaty w Łodzi, są również dniami wolnymi od zajęć w Live. Jeżeli w trakcie roku zdarzy się sytuacja losowa, z powodu której będziemy musieli odwołać zajęcia, semestr się wydłuży o taką liczbę spotkań jaka została odwołana. Więcej dowiesz się w punkcie 10.

 8. Większość zajęć języka angielskiego odbywa się dwa razy w tygodniu. Raz w tygodniu spotykają się grupy innych języków, część grup dorosłych oraz grupy weekendowe. Informacja o liczbie spotkań w ramach danego kursu znajduje się w cenniku i umowie uczestnictwa w kursie.

 9. Tak, lektorzy zadają prace domowe, ale nie na każdych zajęciach. Jest to ważny, choć nie niezbędny element pracy na kursie. Na pracę domową patrzymy jako na zadanie, które motywuje do powtórzenia zrealizowanego materiału, jednak unikamy sytuacji, w których znaczna część kolejnych zajęć byłaby poświęcana na sprawdzanie zadanej pracy. Najmłodsze dzieci też czasem dostają prace domowe, oczywiście dostosowane do ich wieku (np. muszą coś pokolorować, wkleić, dorysować lub dopisać).

 10. W sytuacji, w której lektor nie może pojawić się na zajęciach nasze biuro niezwłocznie poinformuje kursantów o takiej okoliczności. Bez obaw! Zajęcia nie przepadają, zostają dopisane na koniec kursu. A wszystkie informacje o zrealizowanych zajęciach znajdziesz w dzienniku LangLion

 11. Każdy słuchacz ma dostęp do dziennika elektronicznego LangLion, w którym znajdzie wszystkie informacje dotyczące każdych zajęć: tematy i ćwiczenia realizowane na zajęciach, ewentualne prace domowe. Korzystamy również z Google Classroom, gdzie umieszczamy dodatkowe materiały czy karty pracy. Dzięki temu można nadrobić nieobecność na zajęciach we własnym zakresie. Jeżeli nieobecność spowodowana jest chorobą i trwa 2 tygodnie lub dłużej, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego, przysługują Ci 30 minutowe konsultacje, które pomogą nadrobić materiał zrealizowany przez grupę w czasie nieobecności.

 12. Tak, grupę można zmienić w trakcie roku szkolnego pod warunkiem dostępności miejsc w innej, do której chciałbyś się przenieść. W Live na niemal każdym poziomie mamy kilka grup, więc najczęściej nie jest to problem. Jeżeli jednak chcesz zmienić poziom, sprawa jest przekazana metodykowi, który przyjmował słuchacza i to on(a), po konsultacji z lektorem prowadzącym, podejmuje decyzję, czy zmiana jest wskazana.

 13. Zapisując się do Live kursanci podpisują umowę, która obowiązuje przez cały rok szkolny. Jeżeli chciałbyś zrezygnować z kursu w trakcie roku szkolnego, jesteś zobowiązany złożyć wypowiedzenie w formie pisemnej. Od dnia złożenia takiego dokumentu w biurze, obowiązuje 60 dni okresu wypowiedzenia, podczas którego normalnie uczestniczysz w zajęciach.

 14. Lektorzy na bieżąco obserwują dzieci na zajęciach i monitorują ich postępy. Jeżeli dzieje się coś niepokojącego (brak zaangażowania, częste nieobecności, słabsze wyniki testów), lektor ma obowiązek przekazać te informacje rodzicom. Dostęp do ocen i frekwencji rodzice mają na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny LangLion. Ponadto, po każdym semestrze przygotowywany jest raport osiągnięć, w którym rodzice znajdą materiał zrealizowany przez grupę oraz opisową ocenę indywidualną na temat każdego słuchacza: osiągnięcia, mocne strony, lecz także to nad czym należy popracować.

Zapisy

 1. W pierwszej kolejności skontaktuj się z biurem Live w celu umówienia się na bezpłatne spotkanie z metodykiem. Możesz też samodzielnie zapisać się na spotkanie tu. na Podczas takiego spotkania przeprowadzony zostanie krótki test i rozmowa, mające na celu określenie poziomu językowego kandydata. Przy okazji będziesz mógł dopytać dokładnie o zajęcia, podręczniki, metody nauczania i inne nurtujące Cię kwestie. Aby dokonać formalnego zapisu i zapewnić sobie miejsce w grupie, należy podpisać umowę uczestnictwa w kursie. Więcej o tym jak wyglądają zapisy do Live znajdziesz w tym filmie

 2. Zapisy prowadzimy przez cały rok. Najlepiej oczywiście zapisać się przed początkiem roku szkolnego (patrz pkt 1), jednak jest możliwe dołączenie do grupy również w trakcie trwania kursu. w takim przypadku jedynym warunkiem jest dostępność miejsc w grupie.

 3. Aby sprawdzić poziom językowy, skontaktuj się z biurem i  umów się na spotkanie z metodykiem, który przeprowadzi z przyszłym kursantem rozmowę w języku obcym i odpowie na wszelkie pytania. Możesz też zarezerwować termin sam. Przed rozmową, koniecznie wypełnij również test online.

 4. Tak. Zawsze w czerwcu i we wrześniu odbywają się lekcje pokazowe z kilku kursów. Dzieci w wieku 2-7 lat mogą przyjść na zajęcia Teddy Eddie (Live Art for Kids), dzieci starsze (3-6 SP) zapraszamy na lekcje pokazowe hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego, natomiast dorośli mogą uczestniczyć w zajęciach angielskiego na różnych poziomach oraz hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego dla początkujących. Informacje o zajęciach pokazowych będą na bieżąco umieszczane w aktualnościach.

 5. Jeżeli chciałbyś dopisać się do grupy w trakcie roku szkolnego, masz możliwość uczestniczenia w jednych zajęciach próbnych pod warunkiem dostępności miejsca w danej grupie. Po tych zajęciach podejmiesz dezycję o uczestnictwie w kursie. Pamiętaj jednak, że często bywa tak, że po miejsca w Live szybko się kończą!

 6. W celu zapewnienia jednolitego poziomu w grupie prowadzimy dwuetapową rekrutację, na którą składa się test i rozmowa z metodykiem. Tak, wiemy, to czasochłonne (również dla nas!), ale dzięki temu ryzyko, że trafisz do grupy na niewłaściwym poziomie jest znikome. Więcej o rekrutacji dowiesz się w pkt 1.

 7. Tak, grupę można zmienić w trakcie roku szkolnego pod warunkiem dostępności miejsc w innej, do której chciałbyś się przenieść. Jeżeli zmiana grupy wiązałaby się ze zmianą poziomu, sprawa jest przekazana metodykowi, który przyjmował słuchacza i to on(a), po konsultacji z lektorem prowadzącym, podejmuje decyzję, czy zmiana jest wskazana.

 8. Zapisując się do Live kursanci podpisują umowę, która obowiązuje przez cały rok szkoleniowy (od początku października do końca czerwca). Jeżeli chciałbyś zrezygnować z kursu w trakcie roku szkolnego, możesz w każdej chwili wypowiedzieć umowę w formie pisemnej. Od dnia złożenia takiego dokumentu w biurze, obowiązuje 60 dni okresu wypowiedzenia, podczas którego normalnie możesz uczestniczyć w zajęciach.

Opłaty

 1. Masz do wyboru płatność miesięczną (październik-maj) lub semestralną (październik i styczeń). Wpłacasz zawsze do 10 dnia miesiąca. Szczegóły dotyczące wysokości opłat znajdziesz w cenniku. Wpłacić możesz przelewem na rachunek Santander 80 1910 1048 2251 1766 1871 0001, gotówką lub kartą w Biurze. Przy płatnościach w Biurze gotówką lub kartą, każdorazowo doliczana jest opłata administracyjna w wysokości 10 PLN.

 2. Tak, oczywiście, patrz pkt 1.

 3. Oferujemy szereg różnych zniżek:

  • 50 PLN za kontynuację nauki
  • 70 PLN dla każdego członka rodziny
  • 50 PLN przy płatności rocznej do 10.10 każdego roku
  • 50 PLN za polecenie Live nowemu słuchaczowi.
  Zniżki się sumują!

 4. Koszt kompletu podręczników to w zależności od poziomu od 140 do 270 PLN. Jednak nie martw się - w Live nie musisz nic dopłacać - cena Twojego kursu obejmuje podręcznik!

Egzaminy

 1. Live jest Oficjalnym Centrum Przygotowawczym Cambridge i oprócz kursów egzaminacyjnych, można również tutaj podchodzić do wspomnianych egzaminów, a także do YLE (Young Learners English), KET (Key) i PET (Preliminary). Jest to duży komfort dla zdających, ponieważ mogą podejść do egzaminu w znanym sobie otoczeniu, wśród znanych sobie ludzi.

  Sesja egzaminacyjna jest zawsze w pierwszej połowie czerwca, zaś zapisy prowadzone są do połowy kwietnia, o czym oczywiście niejednokrotnie przypominamy naszym słuchaczom. W ramach kursu, dajemy Ci prawo do bezpłatnego egzaminu próbnego, a dla osób podchodzących do egzaminu, organizujemy dodatkowo próbny egzamin ustny, a dla FCE, CAE i CPE także 6 2-godzinnych spotkań weekendowych . Wiecej o egzaminach dowiesz się tutaj.

 2. Dla dzieci w wieku 7-12 lat prowadzimy egzaminy YLE (Young Learners English). Są to egzaminy międzynarodowe organizowane przez Uniwersytet Cambridge, dzięki którym można sprawdzić poziom wiedzy dziecka i jakość nauczania szkoły. Z radością obserwujemy,że rokrocznie do egzaminów w Live podchodzi coraz więcej dzieci! Sesja egzaminacyjna YLE odbywa się w Live raz w roku, w czerwcu. Więcej o YLE dowiesz się tutaj. Dla starszych dzieci, lub młodszej młodzieży oferujemy również możliwość zdawania KET for Schools (A2) i PET for Schools (B1).

 3. Dla osób przygotowujących się do rozszerzonej matury z j. angielskiego bardzo dobrym, i od lat stosowanym przez nas rozwiązaniem są kursy egzaminacyjne przygotowujące do egzaminów Cambridge, ponieważ ich poziom odpowiada poziomowi matury, a większość zadań jest bardzo podobna. Jeśli jednak ciągle się obawiasz, że z polską Maturą mógłbyś sobie nie poradzić, mamy też w ofercie kurs angielskiego stricte pod Maturę na poziomie rozszerzonym, na poziomie B2+/C1

Kursy dla dzieci

 1. Tak, uczymy angielskiego nawet dwulatków! Umysł dziecka w tym wieku jest już na to gotowy, a jednocześnie cechuje go ciągle właściwa dla tego wieku plastyczność i łatwość przyswajania. W Live prowadzimy zajęcia licencjonowaną i wysoce skuteczną metodą Teddy Eddie która charakteryzuje się różnym poziomem intensywności dostosowanej do wieku i możliwości naszych najmłodszych kursantów. Więcej informacji o kursach dla przedszkolaków znajdziesz tutaj. a tutaj możesz zobaczyć co mówią rodzice naszych uczniów o kursie Teddy Eddie

 2. Z naszego doświadczenia wynika, że dzieci w szkole uczą się głównie słówek i gramatyki bez kontekstu. W Live uczymy komunikacji i reagowania na język, a gramatykę przemycamy dzieciom w historyjkach, dialogach, piosenkach czy wierszykach, tak, aby potrafiły jej swobodnie używać. Niestety w szkole państwowej, spora część zajęć jest często poświęcana sprawom organizacyjnym, a na lekcjach mówi się głównie po polsku. W Live naprawdę uczymy języka!

 3. Najmłodsze dzieci (2-7 lat) uczymy licencjonowaną metodą Teddy Eddie, który uczy dzieci języka w kontekście fraz i całych zdań, a także wprowadza elementy czytania globalnego.

  Jeśli chodzi o starsze dzieci, najczęściej obecnie przyjętą metodą w nauczaniu języka angielskiego jest tzw. podejście komunikacyjne, które stawia umiejętności komunikacyjne w centrum zainteresowania lektora i słuchacza, oraz kładzie nacisk na realne i praktyczne zastosowanie języka w codziennej interakcji. To jednak nie oznacza, że nie czerpiemy z elementów innych metod czy podejść. Wręcz przeciwnie! Pomagamy zrozumieć gramatykę poprzez intuicyjne dochodzenie do reguł, korzystamy z elementów TPR (Total Physical Response) włączając wykonywanie czynności w nauczanie języka obcego, korzystamy z dobrodziejstw internetu i dostępu do źródeł w celu dostarczenia słuchaczom autentycznego języka i stworzenia ciekawych zajęć. a na pewno, w przeciwieństwie do wielu innych szkół językowych, nie uczymy wyłącznie pojedynczych słówek.

  Zamiast uczyć nazw 30 zwierzątek, chcemy by dzieci uczyły się o nich opowiadać! Dlatego właśnie w Live uczymy posługiwać się słownictwem w szerszym kontekście struktury i zdania. Takie podejście skutkuje w krótkim czasie przejściem od słówek do minizdań, a poprzez zdania do dłuższych wypowiedzi.

 4. Dla dzieci w wieku 7-12 lat prowadzimy egzaminy YLE (Young Learners English). Są to egzaminy międzynarodowe organizowane przez Uniwersytet Cambridge, dzięki którym można sprawdzić poziom wiedzy dziecka i jakość nauczania szkoły. Sesja egzaminacyjna YLE odbywa się w Live raz w roku, w czerwcu. Więcej o YLE dowiesz się tutaj. Dla starszych dzieci, lub młodszej młodzieży oferujemy również możliwość zdawania KET - Key for Schools (A2) i PET - Preliminary for Schools (B1).

 5. Tak, lektorzy zadają prace domowe, ale nie na każdych zajęciach. Jest to jeden z, choć nie najważniejszy, element pracy na kursie. Na pracę domową patrzymy jako na zadanie, które motywuje do powtórzenia zrealizowanego materiału, jednak unikamy jak ognia sytuacji, w których znaczna część kolejnych zajęć byłaby poświęcana na sprawdzanie zadanej pracy. Najmłodsze dzieci też czasem dostają prace domowe, oczywiście dostosowane do ich wieku (np. muszą coś pokolorować, wkleić, dorysować lub dopisać).

 6. Lektorzy na bieżąco obserwują dzieci na zajęciach i monitorują ich postępy. Jeżeli dzieje się coś niepokojącego (brak prac domowych, złe wyniki testów), lektor ma obowiązek przekazać te informacje rodzicom. Dostęp do ocen i frekwencji rodzice mają na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny LangLion. Ponadto, po każdym semestrze przygotowywany jest raport osiągnięć, w którym rodzice znajdą materiał zrealizowany przez grupę oraz opisową ocenę indywidualną na temat każdego słuchacza: jego osiągnięcia, mocne strony, lecz także to nad czym należy popracować.

Inne

 1. Zachęcamy do wyboru zajęć grupowych z kilku powodów: po pierwsze, masz szansę porozmawiać z osobami o różnych akcentach, używających różnorodnego słownictwa. Od współkursantów możesz nauczyć się czegoś nowego, ale także uczyć się na ich błędach. Masz też szansę poznać nowych, interesujących ludzi i wymienić się z nimi poglądami w wielu dziedzinach, oczywiście w języku obcym. Tym bardziej, że w życiu także spotyka się różnych ludzi i trzeba umieć porozumieć się z każdym. Zajęcia grupowe są także korzystniejsze cenowo od indywidualnych oraz bardziej motywujące, ponieważ grupa wyznacza poziom, do którego będziesz dążył swoją pracą na zajęciach. z kolei zajęcia indywidualne są idealnym rozwiązaniem dla osób o bardzo nieregularnym trybie pracy, czy przygotowujących się do rzadko zdawanych egzaminów, np. TOEFL lub IELTS.

 2. Co roku w Live organizowane są kursy wakacyjne, będące dobrym rozwiązaniem dla osób dorosłych, które w trakcie roku szkolnego nie mają czasu na to, aby uczęszczać na zajęcia. Kurs wakacyjne jest intensywny, trwa dwa tygodnie, a zajęcia odbywają się codziennie po trzy godziny lekcyjne. Oczywiście oprócz kursów grupowych w trakcie wakacji możesz także skorzystać z oferty kursów indywidualnych.

 3. Live wraz ze szkołą Green School organizuje co roku letnie obozy językowe w różnych miejscach w kraju i za granicą, gdzie oprócz wielu atrakcji turystycznych przygotowane są zajęcia języka angielskiego z native speakerami. Obozy są skierowane do dzieci i młodzieży w różnych przedziałach wiekowych, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

  Oprócz tego Live rozpoczęło współpracę ze szkołami językowymi w Wielkiej Brytanii, Irlandii, na Malcie, we Francji czy we Włoszech, gdzie będzie można pojechać w dowolnym okresie roku i skorzystać z bogatej oferty kursów angielskiego, francuskiego i włoskiego w międzynarodowym towarzystwie. Jest to też świetna okazja do doświadczenia kultury obcych krajów i nawiązania nowych znajomości, a także użycia języka w praktyce. Dokładne informacje o obozach umieszczane są w aktualnościach i na Facebooku w okresie zapisów. Ofertę na wakacje mamy często gotową już w lutym-marcu.

 4. Słuchacze Live po każdym semestrze nauki otrzymują raport osiągnięć z indywidualną oceną opisową słuchacza i informacją o materiale zrealizowanym na kursie. Dostaniesz również certyfikat ukończenia kursu.