A po co? A na co? - o egzaminach main suite Cambridge słów kilka

A po co? A na co? - o egzaminach main suite Cambridge słów kilka

Co roku zachęcamy Was do wzięcia udziału w bezpłatnych egzaminach próbnych Cambridge main suite i we właściwej sesji egzaminacyjnej, którą oragnizujemy dla was na miejscu w Live. Dlaczego to robimy? Bo wiemy jak wiele mogą one zmienić w Waszym życiu!

Przekonajcie się sami i sprawdźcie listę zalet które niesie ze sobą zdanie egzaminów main suite i uzyskanie certyfikatu na określonym poziomie:

samodzielna nauka angielskiego do egzaminów Cambridge często okazuje się mało efektywna

 

Zdanie egzaminu First (FCE) na poziomie B2 zwiększa szansę na otrzymanie pracy w firmie, gdzie językiem używanym w komunikacji jest angielski, pozwala też na wzięcie udziału w kursie wstępnym, przygotowującym do studiów w języku angielskim. W zależności od regulaminu i statutu wyższych uczelni w Polsce, pozwala na zaliczenie zajęć z języka angielskiego i zwolnienie z egzaminu końcowego oraz daje szansę na start w programach wymiany międzyuczelnianej. Honoruje go Urząd Służby Cywilnej przy wymaganiach dotyczących aplikantów na pracowników polskiej służby cywilnej oraz MEN jako potwierdzenie wymaganej znajomości języka od pilotów wycieczek. FCE umożliwia też rozpoczęcie studiów pierwszego stopnia w języku angielskim w niektórych krajach nieanglojęzycznych.

Zdanie egzaminu Advanced (CAE) na poziomie C1 udowadnia pracodawcom i uczelniom wyższym, że posiadacz certyfikatu na tym poziomie płynnie posługuje się językiem angielskim w różnorodnych sytuacjach. Korzyści płynące z uzyskania pozytywnego wyniku na tym egzaminie są identyczne jak te wynikające ze zdania egzaminu First (FCE), ale powiększone o kilka bonusów. CAE jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego oraz podczas rekrutacji na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie. Pozwala uzyskać do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff i jest potrzebny podczas rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii. Zwiększa także szanse na uzyskanie wizy studenckiej do Australii oraz zdobycia lepszego miejsca na rekrutacji do uczelni wyższych w USA i Kanadzie.

dobry kurs językowy rozwinie Twój językowy potencjał i pozwoli Ci znać egzamin na najwyższe możliwe noty

 

Zdanie egzaminu Proficiency (CPE) C2, poza korzyściami wymienionymi już przy poprzednich egzaminach, jest dowodem dla pracodawców, że posiadacz certyfikatu odnajdzie się w każdej językowej sytuacji. Co więcej, CPE daje możliwość rozpoczęcia studiów podyplomowych lub doktoranckich na anglojęzycznym uniwersytecie.

A przy tym wszystkim każdy ze zdobytych certyfikatów daje wielką frajdę z potwierdzenia zdobytych nowych umiejętności językowych, na które pracowaliście tak wytrwale.

To co? Widzimy się w Live na kursach przygotowujących do egzaminu FCE (First), CAE (Advanced) i CPE (Proficiency), potem na egzaminie próbnym i na właściwej sesji egzaminacyjnej. Jeszcze dziś umówcie się na spotkanie z metodykiem, które pozwoli nam wybrać dla Was kurs przygotowujący do egzaminu.

Autor: szkoła językowa Live

advanced (CAE)egzaminy Cambridgefirst (FCE)kursy języka angielskiegonauka angielskiegoproficiency (CPE)