jak się zapisać

Uwaga! Już rozpoczęliśmy rekrutację na nowy rok szkolny 20/21 i już zaczęliśmy spotykać się z Wami spotykać na rozmowach i testach. Skontaktuj się z nami i zarezerwowuj termin spotkania z metodykiem. Możesz również skorzystać z naszego kalendarza spotkań i zapisać się przy jego pomocy.  Szczegóły systemu zapisów poniżej:

Pierwszym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna z metodykiem. Aby się na nią umówić, zadzwoń (530 061 766) lub napisz (biuro@live.edu.pl) do nas, abyśmy wspólnie mogli ustalić termin spotkania.

Dwupoziomowa kwalifikacja, którą stosujemy w Live pozwoli obiektywnie ocenić Twoją znajomość języka. Dzięki temu trafisz do grupy ze słuchaczami o podobnym do Twojego poziomie zaawansowania, co jest warunkiem dobrej i efektywnej nauki w grupie. Na początku poprosimy Cię o napisanie krótkiego testu gramatyczno-leksykalnego. Następnie metodyk porozmawia z Tobą kilka minut w języku obcym.

Bywa tak, że znajomość czynna języka, czyli m.in. jak się komunikujesz, jest różna od znajomości biernej (np. ile rozumiesz czytając), dlatego też nalegamy byś poświęcił(a) kilka chwil na rozmowę z nami. Po ok. 30 minutach znamy już Twój poziom i możemy zaoferować Ci odpowiednią grupę.

Aby zaoszczędzić trochę czasu, możesz także wypełnić test online, jednak i tak zaprosimy Cię wtedy na rozmowę z metodykiem.

Zarówno test jak i rozmowa kwalifikacyjna są bezpłatne i nie zobowiązują do uczestnictwa w kursie. Będziesz mógł nie tylko sprawdzić swoje umiejętności ale również dowiedzieć się więcej o Live. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

test kwalifikacyjny

1. Paul has a cat but __________ father has a dog.

2. We always have karate lessons _______ Mondays.

3. There aren’t ___________ people in the garden.

4. I’m sorry but she ____________ to talk to you now.

5. Which is correct? (Które ze zdań jest poprawne?)

6. _____________ a post office near here?

7. What's the weather like today?

8. Look at those ___________! I think it’s going to rain.

9. A: Can I try these trousers on? B: __________________.

10. My grandma _____________ tomatoes is her garden.

11. Would you ____________ go to see Arnold or Maisie?

12. David never does what he is asked to do. How best can we describe him?

13. _________cars in ________cities make a lot of noise.

14. If you’re well-off, it means you’re _____________

15. John: Why is the grass wet? Mark: ______________________

16. I find the times of English meals very strange – I’m not used ________________ dinner at 6pm.

17. I ____________________ to other people borrowing my books: they always forget to return them.

18. It sounds incredible; it's true ____________ .

19. Because he spoke about the subject so vaguely, it was difficult to see what he was ___________________ .

20. I saw a small house ______________ windows were broken.

21. Would you care _________ a drink?

22. Warsaw streets are full of cars and buses, ____________ makes driving quite difficult.