jak się zapisać

Uwaga! Rekrutację oficjalnie rozpoczynamy 3 września i to właśnie tego dnia zaczynamy się z Wami spotykać na rozmowach i testach. Jednak już teraz możesz skontaktować się z nami i zarezerwować termin spotkania z metodykiem. No i pospiesz się! Grafik na pierwszy tydzień zapisów jest już prawie pełen! Szczegóły poniżej:

Pierwszym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna z metodykiem. Aby się na nią umówić, zadzwoń (530 061 766) lub napisz (biuro@live.edu.pl) do nas, abyśmy wspólnie mogli ustalić termin spotkania.

Dwupoziomowa kwalifikacja, którą stosujemy w Live pozwoli obiektywnie ocenić Twoją znajomość języka. Dzięki temu trafisz do grupy ze słuchaczami o podobnym do Twojego poziomie zaawansowania, co jest warunkiem dobrej i efektywnej nauki w grupie. Na początku poprosimy Cię o napisanie krótkiego testu gramatyczno-leksykalnego. Następnie metodyk porozmawia z Tobą kilka minut w języku obcym.

Bywa tak, że znajomość czynna języka, czyli m.in. jak się komunikujesz, jest różna od znajomości biernej (np. ile rozumiesz czytając), dlatego też nalegamy byś poświęcił(a) kilka chwil na rozmowę z nami. Po ok. 30 minutach znamy już Twój poziom i możemy zaoferować Ci odpowiednią grupę.

Aby zaoszczędzić trochę czasu, możesz także wypełnić test online, jednak i tak zaprosimy Cię wtedy na rozmowę z metodykiem.

Zarówno test jak i rozmowa kwalifikacyjna są bezpłatne i nie zobowiązują do uczestnictwa w kursie. Będziesz mógł nie tylko sprawdzić swoje umiejętności ale również dowiedzieć się więcej o Live. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

test kwalifikacyjny

1. The Empire State Building is ____________ than the Eiffel Tower.

2. Jack ___________ play tennis.

3. Sandra is tired. She _____________ to go home now.

4. Excuse me, _________________ ?

5. What do businessmen wear to work?

6. How do you get to school?

7. ____________ to work last Saturday?

8. Jason works at a restaurant. He is a ________________.

9. A: It’s answer C. B: Yes, _______________.

10. Which of these sentences is correct?

11. How much rice have you got? -Only _________. I'll have to buy some.

12. You want to give someone a biscuit. What do you say?

13. Fill the gap to make a sentence. 'Sally decided to go out ________ the rain'.

14. The following are all types of money. Which do you borrow when you want to buy a house?

15. What's this got to _______________ with us?

16. We stayed at _____________ very nice hotel. I can't remember _____________ name now.

17. She goes to market every _____________ .

18. ________________ he can continue is open to question.

19. His resignation came _________________ .

20. By no means ___________ a reliable witness.

21. Dick has been ______________ from school for drinking.

22. Would you care _________ a drink?