egzaminy

W ramach kursu egzaminacyjnego Live otrzymujesz:

  • - kompleksowe przygotowanie do egzaminu pod okiem doświadczonych egzaminatorów Cambridge
  • - podręcznik przygotowujący do egzaminu (dotyczy FCE, CAE i CPE)
  • - udział w egzamin próbnym wraz z częścią ustną i możliwość przystąpienia do tzw. pretestingu z informacją zwrotną z Cambridge
  • - możliwość zdawania egzaminu na miejscu w Live, wraz ze swoją grupą, bez konieczności dojazdu do centrum egzaminacyjnego

W 2017 roku, mieliśmy 100% zdawalność egzaminów. Poniższy filmik ilustruje zdawalność FCE w Live w 2018 w porównaniu z wynikami na świecie:

Wybierz egzamin, który Cię interesuje:

1. KET

Egzamin A2 Key znany jest także pod nazwą Key English Test (KET). To pierwszy z serii egzaminów Cambridge English Qualifications dla młodzieży i dorosłych, który pokazuje, że znasz angielski na podstawowym poziomie. ENTER Egzamin A2 Key/A2 Key for Schools jest dla tych, którzy mają za sobą około 250 godzin nauki oraz znają angielski w mowie i piśmie na poziomie podstawowym. To pierwszy krok w budowaniu kompetencji językowych dla celów przyszłej kariery lub studiów.

Oto porównanie wyników egzaminu KET na świecie i w Live w 2019.

wyniki-key-swiat-vs-live

2. PET

Egzamin B1 Preliminary znany jest także pod nazwą Preliminary English Test (PET). Pokazuje, że potrafisz posługiwać się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Daje Ci także podstawy pod zdobywanie kolejnych kwalifikacji językowych, zdawanych z myślą o studiach lub pracy. ENTER B1 Preliminary for Schools (PETfS) to egzamin na takim samym poziomie, co B1 Preliminary (PET), na podstawie którego otrzymasz taki sam certyfikat honorowany na całym świecie. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwiema wersjami egzaminu jest to, że zagadnienia i ujęcie tematów w B1 Preliminary for Schools są dopasowane do zainteresowań i doświadczeń młodzieży w wieku szkolnym.

Oto porównanie wyników egzaminu PET na świecie i w Live w 2019.

wyniki-preliminary-swiat-vs-live

3. FCE

Egzamin FCE (Cambridge English: First) sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci efektywnie posługiwać się nim w wielu codziennych sytuacjach, w tym w pracy lub w nauce, to egzamin FCE jest dla Ciebie. Sprawdza on wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego. Aby zdać egzamin kandydat powinien być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji. Istnieje specjalna wersja egzaminu dla szkół: First for Schools, przystosowana zawartością do zainteresowań typowych nastolatków.


Do egzaminu FCE (Cambridge English: First) lub FCE for Schools można podejść bezpośrednio w Live raz w roku, w sesji czerwcowej.
Więcej informacji o egzaminie First (FCE) znajduje się tutaj.

Oto porównanie wyników egzaminu FCE na świecie i w Live w 2019.

wyniki-fce-swiat-vs-live

4. CAE

Egzamin CAE (Cambridge English: Advanced) sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Posiadanie certyfikatu CAE świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby studiować na uczelni wyższej z angielskim wykładowym lub możesz swobodnie używać go w pracy, w której znajomość tego języka jest nieodzowna (np. w takich kontekstach jak biznes, medycyna czy inżynieria). Posiadacz certyfikatu CAE potrafi używać języka angielskiego w bardzo szerokim zakresie - może swobodnie brać aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach, potrafi jasno wyrażać swoje opinie, a także rozumie skomplikowane teksty, między innymi korespondencję biznesową i raporty.

Do egzaminu CAE można podejść bezpośrednio w Live raz w roku, w sesji czerwcowej. Więcej informacji o egzaminie Advanced możesz znaleźć tutaj.

5. CPE

Egzamin CPE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikat ten potwierdza, że potrafisz komunikować się z biegłością i zrozumieniem niuansów na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika języka. CPE jest certyfikatem spełniającym wymagania językowe stawiane przez przez większość anglojęzycznych instytucji edukacyjnych i firm przy procesie rekrutacji.

Live, jako jedna z niewielu szkół w Łodzi, oferuje kursy przygotowawcze na poziomie Proficiency, a do egzaminu można podejść bezpośrednio w Live raz w roku, w sesji czerwcowej. Więcej informacji o egzaminie CPE możesz znaleźć tutaj.

6. TOEFL

Egzamin TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) jest jednym z najczęściej zdawanych egzaminów potwierdzających znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 10000 uniwersytetów, szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych w 180 krajach na całym świecie. Dlatego też, przygotowanie do tego egzaminu wymaga zapoznania się ze słownictwem akademickim, ale także z konstrukcją tekstów akademickich i ich stopniem trudności. Egzamin TOEFL® określa znajomość języka w danym momencie, a certyfikat ważny jest dwa lata.

Egzamin jest dostępny w komputerowych ośrodkach egzaminacyjnych akredytowanych przez ETS. W związku ze zmianą formatu egzaminu, jest on dostępny 30-40 razy w roku, w zależności od zapotrzebowania.

Przygotowanie do egzaminu TOEFL® prowadzimy tylko w ramach zajęć indywidualnych. Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z biurem.

Więcej o egzaminie TOEFL możesz przeczytać tutaj.

7. IELTS

Egzamin IELTS to test poziomujący odpowiedni dla osób na każdym poziomie zaawansowania językowego, które chcą studiować lub pracować w miejscach, gdzie język angielski jest głównym językiem komunikacji, oraz dla osób emigrujących do Australii, Kanady i Nowej Zelandii.

IELTS składa się z czterech części: słuchanie, czytanie, pisanie oraz mówienie. Test nie zawiera więc części gramatycznej, która spędza sen z powiek wielu osobom przygotowującym się do testów językowych. Na wynik egzaminu IELTS składają się oceny uzyskane z poszczególnych części egzaminu (w skali od 1 do 9 punktów), a także ocena końcowa (w skali od 1 do 9 punktów).

Przygotowanie do egzaminu IELTS prowadzimy tylko w ramach zajęć indywidualnych.Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z biurem.

Więcej o egzaminach IELTS dowiesz się tutaj.

8. YLE

Cambridge Young Learners English (YLE) to znakomity sposób by pokazać dzieciom jak dużo już umieją i zachęcić je do dalszej nauki. Dla rodziców natomiast jest to dowód, że ich pieniądze zostały właściwie zainwestowane.

Testy Cambridge YLE mają 3 stopnie trudności: Starters, Movers i Flyers i są przeznaczone dla dzieci w wieku 7 – 12 lat. Każdy egzamin składa się z trzech części: słuchanie, czytanie i pisanie, oraz mówienie. Na egzaminie Starters sprawdzane są proste słowa i zwroty, a na następnych poziomach, Movers i Flyers, bardziej rozbudowany, trudniejszy język, nawet na poziomie A2.

Badania i nasze doświadczenia pokazują, że dzieci zwyczajnie lubią uczyć się do testów YLE, a podejście do nich nie jest bardzo stresujące, a bywa wręcz przyjemne.

Z każdej części można zdobyć maksymalnie 5 tarcz, a więc za cały egzamin 15. Wynik pokazuje wyraźnie mocniejsze strony dziecka, ale także wskazuje na które umiejętności należy zwrócić większą uwagę. Bez względu na liczbę otrzymanych tarcz, każde dziecko otrzymuje certyfikat, który jest motywacją do dalszej pracy nad angielskim.

Do egzaminów YLE na wszystkich trzech poziomach można podejść bezpośrednio w Live raz w roku, w sesji czerwcowej. Dla dzieci zapisanych na egzamin oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe przygotowujące do testów.

Więcej o YLE:
http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams/young-learners/starters/
http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams/young-learners/movers/
http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams/young-learners/flyers/