język angielski - przedszkole

Lektorzy korzystają z różnorodnych materiałów, otaczając dzieci wieloma bodźcami wizualnymi; plakaty, karty, filmy, słowniki obrazkowe oraz gry. Pomagają naszym podopiecznym zaktywizować się na zajęciach i zaangażować się w nie. Niezmiernie ważne jest dla nas aby Twoje dziecko wychodziło z lekcji nie tylko ze znajomością pojedynczych słówek, ale raczej gotowych zwrotów językowych przydatnych w codziennym życiu. Zajęcia dla takich maluchów zawsze prowadzone są w określonym porządku, przez co dzieci czują się bezpiecznie.

Angielski dla przedszkolaków odbywa się 2 razy w tygodniu po 30 minut za każdym razem.

Dla dzieci, w których drzemie dusza małego artysty dodatkowo proponujemy zajęcia angielskiego połączone z plastyką – Live Art For Kids. Podczas pierwszych 30 minut zajęć maluchy uczestniczą w zajęciach angielskiego, a kolejne 60 minut poświęcone jest aktywnościom rozwijającym umiejętności plastyczne. Wszystko jednak odbywa się po angielsku, a naturalny kontekst dla nowo pojawiającego się języka sprzyja zapamiętywaniu.

Zajęcia Live Art For Kids odbywają się raz w tygodniu, w soboty, po 90 minut.

język angielski - szkoła podstawowa

Dzieci w wieku szkolnym uczymy w grupach dopasowanych pod względem wieku oraz stopnia znajomości języka angielskiego. Skład tych grup na ogół z roku na rok zmienia się jedynie w niewielkim zakresie, dzięki czemu łatwiej jest dzieciom przełamać barierę językową wśród dobrze sobie znanych koleżanek i kolegów. Głównym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, które mają stworzyć solidną podstawę w kolejnych etapach nauki. Dbamy o to, by każdy chętnie brał udział w zajęciach zapewniając odpowiednią motywację ze strony lektora. Wiedza dzieci jest sprawdzana i kontrolowana na bieżąco poprzez krótkie i dłuższe testy, których wyniki są natychmiast dostępne w dzienniku elektronicznym. Dzięki temu możesz na bieżąco obserwować postępy Twojego dziecka.

Zajęcia dla dzieci z klas 1-3 odbywają się 2 razy w tygodniu po 50 minut lub raz w tygodniu w sobotę – 90 min

Zajęcia dla dzieci z klas 4-6 odbywają się 2 razy w tygodniu po 65 minut.

Jeśli chcesz zapisać dziecko lub dowiedzieć się więcej, umów się na rozmowę z metodykiem.