język angielski - dorośli

Kursy dla dorosłych w Live obejmują wszystkie poziomy zaawansowania i służą rozwinięciu ogólnej znajomości języka angielskiego z położeniem nacisku na umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. Dlatego każda lekcja odbywa się w w języku angielskim, nawet w grupach początkujących. Kurs jest prowadzony w oparciu o podręcznik, którego zawartość dostosowana jest do grup dorosłych i obejmuje różnorodną tematykę, pozwalając kursantom uzyskać kompetencje komunikacyjne w wielu dziedzinach życia. Ponadto, nasi lektorzy przygotowują wiele materiałów dodatkowych, bazujących na mediach anglojęzycznych. Dzięki temu masz kontakt z autentycznym, często nieuproszczonym, językiem. Na kursach staramy się unikać szkolnych schematów, które często pozostawiają po sobie strach przed mówieniem, mimo dobrej znajomości gramatyki. Opanujesz więc konstrukcje językowe, zyskując jednocześnie umiejętność swobodnego operowania nimi. Dodatkowo, po każdym spotkaniu otrzymasz solidna porcję zadań domowych, by zapewnić Ci otoczenie językiem angielskim przez cały tydzień – nie tylko podczas samych zajęć.

W zależności od Twojej dyspozycyjności, możemy Ci zaoferować 3 warianty nauki angielskiego:

1. kurs popołudniowy lub wieczorny, 2 razy w tygodniu po 90 minut,

2. kurs poranny, 2 razy w tygodniu po 90 minut,
3. kurs weekendowy, w soboty po 180 minut.