jak się zapisać

Pierwszym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna z metodykiem. Aby się na nią umówić, zadzwoń (530 061 766) lub napisz (biuro@live.edu.pl) do nas, abyśmy wspólnie mogli ustalić termin spotkania.

Dwupoziomowa kwalifikacja, którą stosujemy w Live pozwoli obiektywnie ocenić Twoją znajomość języka. Dzięki temu trafisz do grupy ze słuchaczami o podobnym do Twojego poziomie zaawansowania, co jest warunkiem dobrej i efektywnej nauki w grupie. Na początku poprosimy Cię o napisanie krótkiego testu gramatyczno-leksykalnego. Następnie metodyk porozmawia z Tobą kilka minut w języku obcym.

Bywa tak, że znajomość czynna języka, czyli m.in. jak się komunikujesz, jest różna od znajomości biernej (np. ile rozumiesz czytając), dlatego też nalegamy byś poświęcił(a) kilka chwil na rozmowę z nami. Po ok. 30 minutach znamy już Twój poziom i możemy zaoferować Ci odpowiednią grupę.

Aby zaoszczędzić trochę czasu, możesz także wypełnić test online, jednak i tak zaprosimy Cię wtedy na rozmowę z metodykiem.

Zarówno test jak i rozmowa kwalifikacyjna są bezpłatne i nie zobowiązują do uczestnictwa w kursie. Będziesz mógł nie tylko sprawdzić swoje umiejętności ale również dowiedzieć się więcej o Live. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

test kwalifikacyjny

1. The Empire State Building is ____________ than the Eiffel Tower.

2. We always have karate lessons _______ Mondays.

3. There aren’t ___________ people in the garden.

4. How old are you?

5. Are you Michael Jordan?

6. I have _______ brother and _______ sister.

7. There are __________ eggs in the fridge so I cannot make an omelette.

8. Look at those ___________! I think it’s going to rain.

9. You __________ smoke in the manager’s office – he hates cigarettes.

10. I’m very keen _________ music and films.

11. David never does what he is asked to do. How best can we describe him?

12. You think somebody’s hair is too long. What do you say?

13. The following are all types of money. Which do you borrow when you want to buy a house?

14. _________cars in ________cities make a lot of noise.

15. I don’t remember _____________ the front door when I left home this morning.

16. Which of the following is not a type of seafood?

17. I ____________________ to other people borrowing my books: they always forget to return them.

18. I suggest ___________ a doctor.

19. Our last hopes would ________________ all probability evaporate.

20. Because he spoke about the subject so vaguely, it was difficult to see what he was ___________________ .

21. Warsaw streets are full of cars and buses, ____________ makes driving quite difficult.

22. Dick has been ______________ from school for drinking.