jak się zapisać

Pierwszym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna z metodykiem. Aby się na nią umówić, zadzwoń (530 061 766) lub napisz (biuro@live.edu.pl) do nas, abyśmy wspólnie mogli ustalić termin spotkania.

Dwupoziomowa kwalifikacja, którą stosujemy w Live pozwoli obiektywnie ocenić Twoją znajomość języka. Dzięki temu trafisz do grupy ze słuchaczami o podobnym do Twojego poziomie zaawansowania, co jest warunkiem dobrej i efektywnej nauki w grupie. Na początku poprosimy Cię o napisanie krótkiego testu gramatyczno-leksykalnego. Następnie metodyk porozmawia z Tobą kilka minut w języku obcym.

Bywa tak, że znajomość czynna języka, czyli m.in. jak się komunikujesz, jest różna od znajomości biernej (np. ile rozumiesz czytając), dlatego też nalegamy byś poświęcił(a) kilka chwil na rozmowę z nami. Po ok. 30 minutach znamy już Twój poziom i możemy zaoferować Ci odpowiednią grupę.

Aby zaoszczędzić trochę czasu, możesz także wypełnić test online, jednak i tak zaprosimy Cię wtedy na rozmowę z metodykiem.

Zarówno test jak i rozmowa kwalifikacyjna są bezpłatne i nie zobowiązują do uczestnictwa w kursie. Będziesz mógł nie tylko sprawdzić swoje umiejętności ale również dowiedzieć się więcej o Live. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

test kwalifikacyjny

1. We always have karate lessons _______ Mondays.

2. Mark is in the garden now. He _______________ his car.

3. How many people are there in the picture?

4. There aren’t ___________ people in the garden.

5. What do businessmen wear to work?

6. I have _______ brother and _______ sister.

7. What's the weather like today?

8. 'Listen, the phone ________________.'

9. A: Can I try these trousers on? B: __________________.

10. Which of these sentences is correct?

11. What are you laughing ____?

12. I went to see a great art _________ at the National Gallery yesterday.

13. By the time he has finished his week’s work, John has hardly _______________ energy left for the weekend.

14. If you are cross, you are...?

15. I don’t remember _____________ the front door when I left home this morning.

16. Which of the following is not a type of seafood?

17. Storms can _______________ .

18. The boss was not so severe as he _____________ have been.

19. I’m your friend, ___________ ?

20. The new college ________________ for the needs of students with a variety of learning backgrounds.

21. The body was ____________ when the ambulance arrived.

22. As the game ______________ to a close, disappointed spectators started to leave.