jak się zapisać

Pierwszym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna z metodykiem. Aby się na nią umówić, zadzwoń (530 061 766) lub napisz (biuro@live.edu.pl) do nas, abyśmy wspólnie mogli ustalić termin spotkania.

Dwupoziomowa kwalifikacja, którą stosujemy w Live pozwoli obiektywnie ocenić Twoją znajomość języka. Dzięki temu trafisz do grupy ze słuchaczami o podobnym do Twojego poziomie zaawansowania, co jest warunkiem dobrej i efektywnej nauki w grupie. Na początku poprosimy Cię o napisanie krótkiego testu gramatyczno-leksykalnego. Następnie metodyk porozmawia z Tobą kilka minut w języku obcym.

Bywa tak, że znajomość czynna języka, czyli m.in. jak się komunikujesz, jest różna od znajomości biernej (np. ile rozumiesz czytając), dlatego też nalegamy byś poświęcił(a) kilka chwil na rozmowę z nami. Po ok. 30 minutach znamy już Twój poziom i możemy zaoferować Ci odpowiednią grupę.

Aby zaoszczędzić trochę czasu, możesz także wypełnić test online, jednak i tak zaprosimy Cię wtedy na rozmowę z metodykiem.

Zarówno test jak i rozmowa kwalifikacyjna są bezpłatne i nie zobowiązują do uczestnictwa w kursie. Będziesz mógł nie tylko sprawdzić swoje umiejętności ale również dowiedzieć się więcej o Live. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

test kwalifikacyjny

1. Jack ___________ play tennis.

2. We always have karate lessons _______ Mondays.

3. There aren’t ___________ people in the garden.

4. How old are you?

5. What do businessmen wear to work?

6. How are you?

7. Which sentence below is correct?

8. My mother is _______________ woman.

9. A: Can I try these trousers on? B: __________________.

10. I often fall asleep ____________ I’m watching TV.

11. You think somebody’s hair is too long. What do you say?

12. A widow is a woman ______________ husband has died.

13. I’ve got ____________ friends in this city and I feel a bit lonely.

14. If you are cross, you are...?

15. The verb 'took off' has many meanings, which of the following is NOT a correct use?

16. _________ from collecting seashells, he is also keen on fossils.

17. A lot depends on the family ________________

18. The boss was not so severe as he _____________ have been.

19. This room is freezing and the window is ___________ open.

20. Continue ______________ the sauce to prevent it sticking to the pan.

21. As the game ______________ to a close, disappointed spectators started to leave.

22. Warsaw streets are full of cars and buses, ____________ makes driving quite difficult.