jak się zapisać

Pierwszym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna z metodykiem. Aby się na nią umówić, zadzwoń (530 061 766) lub napisz (biuro@live.edu.pl) do nas, abyśmy wspólnie mogli ustalić termin spotkania.

Dwupoziomowa kwalifikacja, którą stosujemy w Live pozwoli obiektywnie ocenić Twoją znajomość języka. Dzięki temu trafisz do grupy ze słuchaczami o podobnym do Twojego poziomie zaawansowania, co jest warunkiem dobrej i efektywnej nauki w grupie. Na początku poprosimy Cię o napisanie krótkiego testu gramatyczno-leksykalnego. Następnie metodyk porozmawia z Tobą kilka minut w języku obcym.

Bywa tak, że znajomość czynna języka, czyli m.in. jak się komunikujesz, jest różna od znajomości biernej (np. ile rozumiesz czytając), dlatego też nalegamy byś poświęcił(a) kilka chwil na rozmowę z nami. Po ok. 30 minutach znamy już Twój poziom i możemy zaoferować Ci odpowiednią grupę.

Aby zaoszczędzić trochę czasu, możesz także wypełnić test online, jednak i tak zaprosimy Cię wtedy na rozmowę z metodykiem.

Zarówno test jak i rozmowa kwalifikacyjna są bezpłatne i nie zobowiązują do uczestnictwa w kursie. Będziesz mógł nie tylko sprawdzić swoje umiejętności ale również dowiedzieć się więcej o Live. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

test kwalifikacyjny

1. Jack ___________ play tennis.

2. Paul has a cat but __________ father has a dog.

3. I’m sorry but she ____________ to talk to you now.

4. How many people are there in the picture?

5. _____________ a post office near here?

6. You know him, __________?

7. What don’t you do when you’re dirty?

8. What's the weather like today?

9. I told him _____________ home before 8.

10. Which of these sentences is correct?

11. Jake is an interesting person ___________ .

12. What are you laughing ____?

13. Fill the gap to make a sentence. 'Sally decided to go out ________ the rain'.

14. 'Over' in front of the word means 'too much'. Which of the following is not possible?

15. Amanda was made ________________ at home by her parents on Saturday night.

16. Tom was at the party, even though he ______________________

17. I ____________________ to other people borrowing my books: they always forget to return them.

18. It sounds incredible; it's true ____________ .

19. By no means ___________ a reliable witness.

20. His resignation came _________________ .

21. As the game ______________ to a close, disappointed spectators started to leave.

22. Dick has been ______________ from school for drinking.