jak się zapisać

Pierwszym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna z metodykiem. Aby się na nią umówić, zadzwoń (530 061 766) lub napisz (biuro@live.edu.pl) do nas, abyśmy wspólnie mogli ustalić termin spotkania.

Dwupoziomowa kwalifikacja, którą stosujemy w Live pozwoli obiektywnie ocenić Twoją znajomość języka. Dzięki temu trafisz do grupy ze słuchaczami o podobnym do Twojego poziomie zaawansowania, co jest warunkiem dobrej i efektywnej nauki w grupie. Na początku poprosimy Cię o napisanie krótkiego testu gramatyczno-leksykalnego. Następnie metodyk porozmawia z Tobą kilka minut w języku obcym.

Bywa tak, że znajomość czynna języka, czyli m.in. jak się komunikujesz, jest różna od znajomości biernej (np. ile rozumiesz czytając), dlatego też nalegamy byś poświęcił(a) kilka chwil na rozmowę z nami. Po ok. 30 minutach znamy już Twój poziom i możemy zaoferować Ci odpowiednią grupę.

Aby zaoszczędzić trochę czasu, możesz także wypełnić test online, jednak i tak zaprosimy Cię wtedy na rozmowę z metodykiem.

Zarówno test jak i rozmowa kwalifikacyjna są bezpłatne i nie zobowiązują do uczestnictwa w kursie. Będziesz mógł nie tylko sprawdzić swoje umiejętności ale również dowiedzieć się więcej o Live. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

test kwalifikacyjny

1. Jack ___________ play tennis.

2. The Empire State Building is ____________ than the Eiffel Tower.

3. How old are you?

4. There aren’t ___________ people in the garden.

5. You know him, __________?

6. What time _________ home yesterday?

7. I know __________ better than other people know me.

8. What don’t you do when you’re dirty?

9. I’m very keen _________ music and films.

10. Napoleon _____________ more than 160 years ago.

11. I’m afraid I can’t ___________ to buy this dress at the moment.

12. What's a synonym of rude?

13. The following are all types of money. Which do you borrow when you want to buy a house?

14. _________cars in ________cities make a lot of noise.

15. _________ from collecting seashells, he is also keen on fossils.

16. If you are 'as white as a sheet', you …

17. I wish my neighbours __________________ making so much noise!

18. It sounds incredible; it's true ____________ .

19. We're faced with ________________ difficulties.

20. She goes to market every _____________ .

21. I don't think this new fashion will _______________.

22. Although Harry had obviously read the newspaper article carefully, he didn’t seem to have ______________ the main point.