jak się zapisać

Pierwszym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna z metodykiem. Aby się na nią umówić, zadzwoń (530 061 766) lub napisz (biuro@live.edu.pl) do nas, abyśmy wspólnie mogli ustalić termin spotkania.

Dwupoziomowa kwalifikacja, którą stosujemy w Live pozwoli obiektywnie ocenić Twoją znajomość języka. Dzięki temu trafisz do grupy ze słuchaczami o podobnym do Twojego poziomie zaawansowania, co jest warunkiem dobrej i efektywnej nauki w grupie. Na początku poprosimy Cię o napisanie krótkiego testu gramatyczno-leksykalnego. Następnie metodyk porozmawia z Tobą kilka minut w języku obcym.

Bywa tak, że znajomość czynna języka, czyli m.in. jak się komunikujesz, jest różna od znajomości biernej (np. ile rozumiesz czytając), dlatego też nalegamy byś poświęcił(a) kilka chwil na rozmowę z nami. Po ok. 30 minutach znamy już Twój poziom i możemy zaoferować Ci odpowiednią grupę.

Aby zaoszczędzić trochę czasu, możesz także wypełnić test online, jednak i tak zaprosimy Cię wtedy na rozmowę z metodykiem.

Zarówno test jak i rozmowa kwalifikacyjna są bezpłatne i nie zobowiązują do uczestnictwa w kursie. Będziesz mógł nie tylko sprawdzić swoje umiejętności ale również dowiedzieć się więcej o Live. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

test kwalifikacyjny

1. The Empire State Building is ____________ than the Eiffel Tower.

2. Mark is in the garden now. He _______________ his car.

3. How old are you?

4. Which question is correct: (Które pytanie jest poprawne?)

5. I have _______ brother and _______ sister.

6. What time _________ home yesterday?

7. Jason works at a restaurant. He is a ________________.

8. Everybody knows that your uncle is a rich man. Do you know how __________ houses he has?

9. Which sentence is NOT correct?

10. When you’re going to a club to dance your friend will say to you:

11. A: Shall we go now? B: No, let’s wait _________ it stops raining.

12. My brother, who is 25, _______________ six books.

13. I expect __________________ the course by the end of the month.

14. 'Over' in front of the word means 'too much'. Which of the following is not possible?

15. I’m looking forward ______________ my students again!

16. I don’t remember _____________ the front door when I left home this morning.

17. ________________ he can continue is open to question.

18. She goes to market every _____________ .

19. A lot of the views put forward in the documentary were open to _________________ .

20. By no means ___________ a reliable witness.

21. As the game ______________ to a close, disappointed spectators started to leave.

22. The prime minister declined ________________ when asked about the health bill.