jak się zapisać

Pierwszym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna z metodykiem. Aby się na nią umówić, zadzwoń (530 061 766) lub napisz (biuro@live.edu.pl) do nas, abyśmy wspólnie mogli ustalić termin spotkania.

Dwupoziomowa kwalifikacja, którą stosujemy w Live pozwoli obiektywnie ocenić Twoją znajomość języka. Dzięki temu trafisz do grupy ze słuchaczami o podobnym do Twojego poziomie zaawansowania, co jest warunkiem dobrej i efektywnej nauki w grupie. Na początku poprosimy Cię o napisanie krótkiego testu gramatyczno-leksykalnego. Następnie metodyk porozmawia z Tobą kilka minut w języku obcym.

Bywa tak, że znajomość czynna języka, czyli m.in. jak się komunikujesz, jest różna od znajomości biernej (np. ile rozumiesz czytając), dlatego też nalegamy byś poświęcił(a) kilka chwil na rozmowę z nami. Po ok. 30 minutach znamy już Twój poziom i możemy zaoferować Ci odpowiednią grupę.

Aby zaoszczędzić trochę czasu, możesz także wypełnić test online, jednak i tak zaprosimy Cię wtedy na rozmowę z metodykiem.

Zarówno test jak i rozmowa kwalifikacyjna są bezpłatne i nie zobowiązują do uczestnictwa w kursie. Będziesz mógł nie tylko sprawdzić swoje umiejętności ale również dowiedzieć się więcej o Live. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

test kwalifikacyjny

1. Jack ___________ play tennis.

2. Who ___________?

3. Excuse me, _________________ ?

4. There aren’t ___________ people in the garden.

5. What time _________ home yesterday?

6. Which is correct? (Które ze zdań jest poprawne?)

7. Look at those ___________! I think it’s going to rain.

8. 'Listen, the phone ________________.'

9. A: Can I try these trousers on? B: __________________.

10. When you’re going to a club to dance your friend will say to you:

11. Would you ____________ go to see Arnold or Maisie?

12. I’m afraid I can’t ___________ to buy this dress at the moment.

13. I expect __________________ the course by the end of the month.

14. If you’re well-off, it means you’re _____________

15. Amanda was made ________________ at home by her parents on Saturday night.

16. _________ from collecting seashells, he is also keen on fossils.

17. She goes to market every _____________ .

18. The boss was not so severe as he _____________ have been.

19. The new college ________________ for the needs of students with a variety of learning backgrounds.

20. A lot of the views put forward in the documentary were open to _________________ .

21. If you do not know what to say, send your wife, she's got _______________.

22. Would you care _________ a drink?